img-book

Rudniki

Avtor: Davorin Preisinger
Jezik: slovenščina
ISBN: 978-961-6414-42-5
Tehnični podatki: 152 strani, 360 barvnih fotografij, 165 x 235 mm, trda vezava

29,00

Quantity:
Tag:
About This Book
Overview

V knjigi je predstavljenih več kot 50 opuščenih rudniških rovov. Vsak rudniški rov je predstavljen v samostojnem poglavju s kratkimi, jedrnatimi teksti, ki jih dopolnjuje odlična fotografija notranjosti rudnikov.

Knjiga “RUDNIKI – Opuščeni rudniki v Sloveniji” je prvenec Davorina Preisingerja. Avtor, dolgoletni jamar in zbiralec mineralov, pri vsakem rudniku posebno pozornost namenja predstavitvi mineralov in rudnin.
Knjiga je pomembno delo in prispevek k spoznavanju naše, ne tako oddaljene, rudarske zgodovine.
Knjiga je izšla v slovenskem in angleškem jeziku (vsak jezik v svoji knjigi) v mesecu aprilu 2010.

znamka-rudniki1


Priložnostna poštna znamka “Davorin Preisinger – RUDNIKI” je izšla v majhni nakladi. Dobili so jo vsi povabljenci na kuvertah v katerih smo jim poslali vabila.

 

VSEBINA KNJIGE:
1. Šentanski rudnik živega srebra, 6
– Julijev rov, 14
– Avgustov rov, 17
– Fridrikov rov, 18
– Jakobov rov, 20
– Antonov rov (glavni rov), 21
– Jurijev rov, 25
– Alojzijev rov, 25
2. Rudnik pod Korošico (sfalerit, cink), 27
3. Počivalnik nad Tržičem (baker), 31
4. Rudniški rov pod Šijo (železo), 37
5. Stegovnik (baker, pirit), 38
6. Rudniški rov nad Tržičem (železo), 42
7. Rudnik mangana na Begunjščici, 45
8. Korlov rov, Savske jame (siderit), 51
9. Cok, Jelovica (železo), 57
10. Rudnik mangana na Šmarjetni Gori, 61
11. Škofje, Cerkno (baker), 65
12. Nova Oselnica (železo), 68
13. Bodoveljska grapa (baker), 70
14. Knapovže, Trnovec, Medvode (svinec), 74
15. Markovo, Tuhinjska dolina (kaolin), 78
16. Motnik, Tuhinjska dolina (premog), 81
17. Krašnja (kremen), 85
18. Rudnik svinca Sitarjevec Litija (svinec, živo srebro, barit), 89
– Avgustov rov, 92
– Izvozni in Glavni rov, 97
– Alma rov, 99
– Grolov rov, 107
– Prezračevalni rov, 113
19. Reka, Gozd (svinec), 115
20. Maljek (svinec), 117
21. Pustov mlin (svinec), 119
22. Bohor nad kmetijo Žveglič (svinec), 120
23 Janezov graben, Pohorje (pirit), 122
24. Okoška gora (galenit), 124
25. Studence, Pirešica (železo), 126
26. Rudnik Tofant blizu Pirešice (železo), 130
27. Ložnica pod Vranjekom (boksit), 132
28. Skorno pri Šoštanju, raziskovalni rov Penk, 136
29. Rov v Plentakovem Kozjaku, Mislinjski graben (kremen), 139
30. Zilčeva jama, Mislinja (železo), 142
31. Remšnik, Kobansko (svinec – baker), 148
32. Premogovnik Velenje, 150

“Rudniki”

There are no reviews yet.