img-book

Ljubljana – Guide della Ville

Avtor: Matjaž Chvatal
ISBN: 978-961-6414-60-9
Tehnični podatki: 112 strani, 500 fotografij, 4 zemljevidi. format 11,3 x 22,1 cm

8,90

Quantity:
About This Book
Overview

Knjiga na 112 straneh, s 500 fotografijami in 4 zemljevidi predstavlja številne kulturne in naravne znamenitosti Ljubljane.  Podatki so nanizani v strnjeni obliki. Oblika posameznih strani je prilagojena vsebini, kjer se besedila in fotografije prepletajo, medsebojno vsebinsko dopolnjujejo in tako ustvarjajo razumljivo celoto. Vsebina vodnika je podana zelo domišljeno, kar bralcu omogoča odličen pregled nad vsebino in uporabnost na terenu.

Prvi poglavji predstavita mesto in reko Ljubljanico. Sledi predstavitve posameznih ljubljanskih ulic in znamenitosti, ki so nanizane ob njih.  Poleg arhitekturnih, kulturnih in etnografskih znamenitosti knjiga dosledno predstavi mostove in parkovne nasade ter tudi znane osebnosti, ki so živeli in ustvarjali v Ljubljani.

Vodnik je izšel v petih jezikih. Vsak jezik je v samostojni knjigi.

“Ljubljana – Guide della Ville”

There are no reviews yet.